Цени

 

Превод от/на език

Стандартен превод

Специализиран
превод

Обикновена
поръчка

Бърза поръчка

Експресна поръчка

Обикновена
поръчка

Бърза поръчка

Експресна поръчка

Английски език

7 лв.

13 лв.

16 лв.

9 лв.

15 лв.

20 лв.

Български език

7 лв.

13 лв.

16 лв.

9 лв.

15 лв.

20 лв.

Френски, немски и руски език

7 лв.

13 лв.

16 лв.

9 лв.

15 лв.

20 лв.

 


 Забележки:

1. Цената за превод (редакция) се определя при стандарт от 1800 знака (с
интервалите) за 1 страница преведен (а не предаден за превод) текст. При поръчка
за превод на текст с общ обем под 1 страница, преводът се таксува като 1
страница.
2. За текстове с висока степен на сложност или други специфични особености, е
възможна промяна в цената, която се съгласува предварително с клиента.
3. Видът на поръчката се определя в зависимост от броя на страниците за превод,
съдържанието на текста и зададения срок за изпълнение
4. Цените се отнасят за превод от български на чужд език и от чужд на български
език.  5. Агенцията си запазва правото да откаже поемане на поръчки за
превод/легализация от/на определени чужди езици, посочени в списъка, в случаи на
обективна невъзможност за изпълнението им или по други причини. 


 

Услуги

Цена на час

Цена на страница

Редакция на
текстове на английски/френски/български/руски и немски език

 

 

3 лв.

Редакция на
аудиофайлове

Кодиране

10 лв. на 15 мин.

 

30 лв. на час

 

Редакция на
видеофайлове

Кодиране

12 лв. на 15 мин.

 

30 лв. на час

14 лв.

Обработка на
снимков материал

10 лв.

 

Дизайна с Adobe
Photoshop, CorelDraw, Sony
Vegas, Adobe Premiere Pro, Paint
tool sai, Picasa, PhotoScape, Google+,
Gimp, Paint.net, Pinterest

30 лв.

 

Коригиране и
проверка на текст за грешки

 

Български език –
1,50лв.

Английски и
френски език – 4 лв.

Литературно
творчество

 

6 лв.

Проучване и
резюмиране

2 лв.

 

Писане на
статии/заглавия за списания, вестници, блогове и др.

2 лв. на
статии/заглавия за списания, вестници, блогове
 и др.

 

Илюстрации

 

 

3D и 2D
моделиране

 

 

Писане на манга и
рисуване

 

 


 


ПЛАЩАНЕ
: Плащането на
услугата се извършва винаги авансово “online” с кредитна карта през PayPal или
банков път. Като авансово се заплащат 30% от цената на услугата, а
останалите-при доставка. Срокът за изпълнение и предоставяне на готовата поръчка
започва да тече от момента на получаване на плащането.